Logo
Zmiana sposobu logowania do Systemu eBankNet
Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że w celu uzyskania dostępu do Systemu eBankNet konieczne będzie potwierdzenie logowania jednorazowym kodem, otrzymanym z Banku w postaci SMS, na wskazany przez Użytkownika numer telefonu komórkowego. Ustawa z dnia 10 maja 2018r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r., poz. 1075), nakłada na dostawców usług płatniczych, w tym Bank Spółdzielczy w Jaworznie, obowiązek wprowadzania tzw. silnego uwierzytelniania użytkownika. Silne uwierzytelnianie polega na dwuetapowym procesie weryfikacji tożsamości użytkowników bankowości internetowej, a jego celem jest zwiększenie ochrony Państwa danych osobowych oraz środków znajdujących się na rachunkach bankowych.
W procesie silnego uwierzytelniania Użytkownik logując się do bankowości internetowej będzie zobowiązany do potwierdzenia swojej tożsamości przekazanym przez Bank kodem SMS.
Przed zalogowaniem
 • Sprawdź czy używasz szyfrowanego połączenia
  1. Czy adres rozpoczyna się od "https://" ?
  2. Czy w oknie przeglądarki widoczna jest ikona kłódki oznaczająca połączenie szyfrowane?
 • Zweryfikuj certyfikat strony (np. klikając na kłódce)
  1. Czy certyfikat został wystawiony dla właściwej domeny (adresu)
  2. Czy certyfikat jest ważny?
 • Film na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj
Bezpieczeństwo
 • Chroń swoje hasła!
 • Nie udostępniaj nikomu haseł jednorazowych;
 • Nie odpowiadaj na e-maile zachęcające do ujawnienia danych i haseł;
 • Podawaj hasła wyłącznie aby autoryzować transakcję;
 • Nie podawaj haseł na stronie bez certyfikatu;
 • Zanim podasz hasło - sprawdź certyfikat strony;
 • Zawsze aktualizuj oprogramowanie antywirusowe i systemowe
 • Więcej na temat bezpieczeństwa kliknij tutaj